همانطور که می‌شد انتظار داشت، فیلم Spider-Man: Far from Home به راحتی توانست در صدر جدول باکس آفیس در هفته گذشته قرار گیرد. در ادمه ملطب همراه گیم شات باشید.

نوشته باکس آفیس: Spider-Man: Far from Home با قدرت در صدر قرار گرفت اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.