استفاده از کامپیوتر قدیمی پروژه آپولو برای استخراج بیت کوین

یکی از کامپیوترهایی که در پروژه‌ی تاریخی آپولو به کار گرفته شده بود، به‌منظور استخراج بیت‌ کوین دوباره راه‌اندازی شده است.