آیا قوانین زیست‌محیطی خودروسازان را به تولید خودروهای برقی تشویق می‌کند؟

قوانین جدید و سختگیرانه‌ی آلایندگی به‌همراه گسترش استفاده از خودروهای الکتریکی، احتمالا در آینده‌ی نزدیک باعث ادغام شرکت‌های خودروسازی خواهد شد.