ضریب نفوذ تلفن همراه

بر اساس آخرین آماری که مرکز آمار ایران و همچنین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر کرده است، وضعیت ضریب نفوذ تلفن همراه و سهم اپراتورها از بازار موبایل کشور مشخص شده است. مرکز آمار ایران به سفارش سازمان فناوری اطلاعات ایران در آبان ماه 96 پنجمین طرح آمارگیری دسترسی خانوارها و استفاده افراد ...

نوشته ضریب نفوذ تلفن همراه و سهم اپراتورها از بازار موبایل کشور اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.