سری جدید نمایشگرهای هوشمند پورتال فیسبوک پاییز امسال عرضه می‌شود

دستگاه‌های هوشمند فیسبوک موسوم به پورتال، با ظاهری جدید پاییز امسال عرضه خواهند شد.