گزارش نگران‌کننده‌ کانسیومر ریپورتس از ایمنی اتوپایلوت تسلا

گزارش جدید مؤسسه کانسیومر ریپورتس، نگران‌های زیادی درباره ایمنی سیستم رانندگی نیمه خودران اتوپایلوت تسلا ایجاد کرده است.