ناسا ایستگاه فضایی بین‌المللی را به روی گردشگران فضایی باز می‌کند

ناسا در نظر دارد تا درهای ایستگاه فضایی بین‌المللی را به روی استفاده‌های تجاری از جمله صنعت گردشگری فضایی باز کند. البته بلیط‌های سفر به ایستگاه فضایی، ارزان نیست.