فاکسکان آمادگی دارد تمام آیفون‌های بازار را خارج از چین تولید کند

جنگ اقتصادی آمریکا و چین وارد بازار فناوری شده و پای شرکت‌های بزرگی همچون اپل نیز به این جدال باز شده است.