شاسی بلند برقی فورد تریتوری برای بازار چین معرفی شد

نسخه‌ی الکتریکی شاسی‌بلند فورد تریتوری ۲۰۲۰ با شعاع حرکتی ۳۶۰ کیلومتر برای بازار چین معرفی شد. این خودرو تا نیمه‌ی دوم امسال، در این کشور آسیایی عرضه خواهد شد.