رده بندی کیفی خودروهای داخلی

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران جدول رده بندی کیفی خودروهای داخلی را برای اردیبهشت 98 منتشر کرد که بر اساس آن، باکیفیت ترین و بی کیفیت ترین خودروهای تولید داخل معرفی شده است. شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گزارش ارزشیابی کیفی خودرو در اردیبهشت 98 را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، در ...

نوشته رده بندی کیفی خودروهای داخلی در اردیبهشت 98 اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.