گلکسی فولد را فراموش کنید؛ آیا گلکسی رول‌شدنی در راه است؟

جدیدترین ایده‌ی ثبت‌شده‌ی سامسونگ، یک گوشی رول‌شدنی است که ظاهر نسبتا عجیبی دارد. آیا این ایده، عملی خواهد شد؟