چرا مردم تایلند هرگز «نه» نمی‌گویند؟

یکی از سنت‌های رایج بین تایلندی‌ها این است که به‌ندرت «نه» می‌گویند. برای آن‌ها، منافع جمعی در اولویت بالاتری قرار می‌گیرد.