سیاه چاله

برخورد سیارک‌ها، انفجارهای گاما و ابرنواخترها، تهدیدی برای زمین و حیات موجودات زنده روی آن محسوب می‌شوند، اما ترسناک‌ترین تهدید برای حیات زمین و موجودات روی آن، ورود سیاه چاله به منظومه شمسی است. سیاهچاله ترسناک‌ترین چیزی است که در فضا وجود دارد. این پدیده هر چه به آن نزدیک شود، می‌بلعد. با ورود سیاه ...

نوشته ورود سیاه چاله به منظومه شمسی پایان زندگی را رقم می‌زند اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.