قیمت خودرو

قیمت خودرو ثبت نامی در هنگام تحویل بر اساس قراردادی که میان مشتریان و خودروسازان منعقد شده است، تعیین می‌شود. از این رو برخی از مشتریان به دلیل ناآگاهی از جزئیات قرارداد متضرر می‌شوند. در ادامه روند تعیین بهای خودرو را مورد بررسی قرار می‌دهیم. مدتی قبل کاربری در خصوص تعیین قیمت خودرو برای موعد ...

نوشته قیمت خودرو با موعد معوقه چگونه محاسبه می‌شود؟ اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.