خودروهای وارداتی

تقاضا برای فروش خودروهای وارداتی به دلیل ریزش قیمت ارز به میزان چشمگیری افزایش پیدا کرد. این در حالی است که طی یک سال گذشته قیمت این خودروها در پی افزایش نرخ ارز و ممنوعیت واردات با رشد زیادی همراه شده بود. طی یک سال گذشته افزایش قیمت خودرو به میزان 2 تا 3 برابر ...

نوشته در بازار همه خواهان فروش خودروهای وارداتی هستند اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.