وزارت اینترنت

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت با ظهور جهان دوم فضای مجازی و وب 3 مفهوم وزارت اینترنت باید شکل بگیرد؛ از این رو پیشنهاد کردم که وزارت ارتباطات به وزارت اینترنت تغییر مفهوم دهد. سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مراسم روز جهانی ارتباطات که اخیرا برگزار شد عنوان کرد در حال حاضر اینترنت ...

نوشته پیشنهاد تشکیل وزارت اینترنت در ایران اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.