رده بندی کیفی خودروهای داخلی

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران جدول رده بندی کیفی خودروهای داخلی را برای فروردین 98 منتشر کرد که بر اساس آن، باکیفیت ترین و بی کیفیت ترین خودروهای تولید داخل معرفی شده است. شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گزارش ارزشیابی کیفی خودرو در فروردین 98 را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، در ...

نوشته رده بندی کیفی خودروهای داخلی در فروردین 98 اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.