کارمندان شرکت‌های بزرگ فناوری چه میزان حقوق دریافت می‌کنند؟

شرکت‌های حوزه‌ی فناوری امروزه در میان ثروتمندترین سازمان‌ها قرار دارند و حقوق پرداختی آن‌ها عموما در بالاترین سطح نسبت به دیگران قرار دارد.