معرفی انیمیشن کوتاه Snack Attack

انیمیشن کوتاه Snack Attack به کارگردانی اندرو کادلگو مکزیکی تبار، با زبانی طنز در مورد یک مسئله بسیار مهم با مخاطب صحبت می‌کند.