مصرف غذاهای فوق فراوری‌شده به افزایش وزن منجر می‌شود

پژوهشگران به‌تازگی دریافته‌اند مصرف غذاهای فوق‌فراوری‌شده می‌تواند به دریافت کالری بیشتر و متعاقب آن افزایش وزن منجر شود.