ترامپ با هدف محافظت از شبکه‌ها وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد

ترامپ برای محافظت از شبکه‌های مخابراتی ایالات متحده درمقابل نیروهای متخاصم خارجی، وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد.