تغییرات مرتبط با آلزایمر ۳۰ سال قبل از ظهور علائم بالینی، آغاز می‌شود

یافتن نشانگرهای زیستی هشدار دهنده درمورد خطر ابتلا به بیماری آلزایمر به برنامه‌ریزی درجهت مبارزه با این بیماری کمک می‌کند.