جعبه دنده دوکلاچه DSG؛ انتخاب هوشمندانه‌ فولکس واگن

DSG یک جعبه‌دنده دوکلاچ است که در محصولات فولکس واگن مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این جعبه‌دنده مزایای جعبه‌دنده‌های دستی و خودکار به‌طور هم‌زمان وجود دارد.