چگونه مایکروسافت با درس‌گرفتن از گذشته، آینده خود را بازترسیم می‌کند

در این مقاله به قلب ردموند سفر خواهیم کرد؛ جایی‌که از نزدیک با کارمندان مایکروسافت آشنا می‌شویم و از برنامه‌های آن‌ها برای بازطراحی آینده این شرکت ازطریق زبان فلوئنت باخبر می‌شویم.