نیسان با کاهش سوددهی مواجه شده است

روزهای بد شرکت نیسان همچنان ادامه دارد. طبق پیش‌بینی‌ها، کاهش سود این شرکت در سال ۲۰۱۹ تا ۲۸ درصد نیز خواهد رسید.