بوش استفاده از پلاتین در فناوری پیل سوختی را کاهش می‌دهد

شرکت بوش اخیرا اعلام کرده که در نسل آینده پیل‌های سوختی خود، استفاده از پلاتین را به حداقل می‌رساند.