آموزش اسکرام؛ قسمت هشتم: داستان‌های کاربر و تعریف Done

داستان کاربر توصیف کاملی از خواسته‌های کاربران نهایی و استدلال آن‌ها است که تا پایان اسپرینت، مطابق با تعریف Done تکمیل می‌شود.