تنها نمونه پورشه تایپ 64 موجود در جهان فروخته می‌شود

تنها نمونه‌ی پورشه تایپ 64 مدل ۱۹۳۹ موجود در جهان فروخته خواهد شد. این خودرو، خودرو شخصی فری و فردیناند پورشه بوده است.