فورد از ربات خودران Survival در خط تولید استفاده می‌کند

فورد اخیرا ربات هوشمندی با نام Survival معرفی کرده که قادر است در قسمت‌های مختلف کارخانه به‌صورت خودران حرکت کند.