سایپا طرح جدیدی برای تبدیل محصولات رنو اعلام کرد

گروه سایپا با عذرخواهی از مشتریان محصولات رنو به‌دلیل تأخیر در تحویل، طرح‌های جدیدی به این مشتریان پیشنهاد کرده است.