هرآنچه درباره استاندارد PCIe 4.0 می‌دانیم

PCI-express یا 4.0 PCIe استاندارد ارتباطی نسل چهارم است. در مقاله‌ی پیش رو، تمام اطلاعات موجود درباره‌ی PCIe 4.0 را بیان می‌کنیم.