مهم‌ترین سوغاتی‌های باکو کدامند؟

خرید سوغات به رسم یادگار و تحفه سفر از عادت‌های قدیمی ایرانیان در سفر است. اکثر مسافرانی که تور باکو را انتخاب می‌کنند، این سوغاتی‌ها را همراه خود دارند.