سبک زندگی آینده‌ی سیاره‌ ما را مشخص می‌کند

برای حل مشکلات ناشی از تغییرات اقلیمی، استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر به‌تنهایی کافی نیست و سبک زندگی خود را باید عوض کنیم.