دوربین اصلی آیفون 2019 احتمالا به لنز فوق عریض مجهز می‌شود

مینگ‌‌چی‌ کو اخیرا به بهره‌مندی آیفون 2019 از دوربین اصلی سه‌گانه اشاره کرده است. بنابر ادعای وی۷ یکی از این دوربین‌ها به لنز فوق‌عریض مجهز خواهد شد.