هجوم ملخ ها

هجوم ملخ ها به ایران پدیده ای است که حالا پس از وقوع سیل و خسارت‌های جانی و مالی شدید به بسیاری از استان‌ها، مشکلات فراوانی را برای 6 استان جنوبی به همراه داشته است. این ملخ‌ها بسیار خطرناک بوده و به اراضی کشاورزی آسیب جدی می‌رسانند. میلیون‌ها ملخ از کشور عربستان در روز گذشته ...

نوشته هجوم ملخ ها به ایران ؛ 6 استان جنوبی در خطر قحطی اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.