تصمیم چین برای دستیابی به توان تولید انرژی همجوشی هسته‌ای تا سال ۲۰۴۰

در میان هیاهوی منتقدان درباره‌ی امکان‌پذیرنبودن پروژه‌ی تولید انرژی حاصل از هم‌جوشی هسته‌ای، چین مصمم است به آن دست یابد.