استعداد بیش از حد می‌تواند قاتل بهره‌وری‌ تیم شود

اثر موسوم به «بیش‌استعدادی» به این موضوع می‌پردازد که چرا فوق‌ستاره‌ها نمی‌توانند درکنار یکدیگر تیم‌های ستاره بسازند.