مانیار؛ یک مادرخرج مدرن!

حساب و کتاب و انتقال وجه در پرداخت‌های دنگی، از دغدغه‌های همیشگی است. اما راه‌حل مواجهه با این قضیه چیست؟