سامیانگ سه لنز جدید برای دوربین‌های نیکون معرفی کرد

سامیانگ لنز‌های جدید AF 85mm f/1.4 F ،MF 14mm f/2.8 Z و  MF 85mm f/1.4 Z را برای دوربین‌های نیکون معرفی کرد.