اگر حین پرواز درب هواپیما باز شود، چه اتفاقی می‌افتد؟

یکی از نگرانی‌های مسافران در حین پرواز این است که اگر در هواپیما باز شود، چه اتفاقی می‌افتد؟