چگونه با کاهش میزان نمک، می‌توان طعم غذا حفظ را کرد؟

با روش ابداعی تازه‌ی دانشمندان می‌توان بدون نیاز به افزودن مقدار زیاد نمک به غذاها، طعم و مز‌ه‌ی شور آن‌ها را حفظ کرد.