عجیب‌ترین قوانین دبی که می‌تواند برای مسافران دردسرساز شود

دبی قوانین جالب و حتی عجیبی دارد که ممکن است در سفر، حسابی برایتان دردسرساز شوند. بهتر است درکنار شرایط مختلف تور دبی، نگاهی به قوانین امارات نیز بی‌اندازید.