حسگرهای پوشیدنی؛ راهکاری برای درمان زخم

پژوهشگران موفق به ساخت حسگرهای پوشیدنی‌ با الهام از پوست بدن انسان شده‌اند که می‌توانند به فرایند بهبود زخم کمک کند.