جزئیات حق بیمه شخص ثالث انواع خودروی سواری در سال ۹۸ منتشر شد

شورای عالی بیمه، جدول کامل نرخ حق بیمه شخص ثالث انواع خودروهای سواری در سال ۹۸ را منتشر کرد.