بیوگرافی باربارا مک‌کلینتاک، گیاه‌شناسی با جایزه نوبل پزشکی

باربارا مک‌کلینتاک، یکی از دانشمندان بزرگ ژنتیک قرن بیستم بود که به‌خاطر مطالعات گسترده در آن حوزه، جایزه‌ی نوبل فیزیولوژی و پزشکی را دریافت کرد.