بیت کوین سرمایه‌گذاری نیست؛ آن را به چشم بازی ببینید

بیت‌کوین بیش از آنکه سرمایه‌گذاری باشد، ظاهری شبیه به بازی‌ و بخت‌آزمایی دارد. برخی اعتقاد دارند باید با همین نگاه به اکوسیستم آن وارد شد.