بارورسازی ابرها

مدیر مرکز تحقیقات و مطالعات باروری ابرها گفت ایران یک کشور خشک و نیمه‌خشک محسوب می‌شود و حتی افزایش 50 درصدی بارش‌ها هم نیاز کشور را تامین نمی‌کند، از این رو بارورسازی ابرها به صورت جدی ادامه پیدا خواهد کرد. فرید گلکار، مدیر مرکز تحقیقات و مطالعات باروری ابرها عنوان کرد در سال 97 تمامی برنامه‌های ...

نوشته بارورسازی ابرها به صورت جدی ادامه پیدا می‌کند اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.