سقوط ارزش سهام لیفت بعد از اعلام عرضه عمومی سهام اوبر

ارزش سهام لیفت بعد از اعلام رسمی عمومی شدن سهام اوبر به پایین‌تر سطح خود رسید و پیش‌بینی می‌شود رقابت این دو شرکت در آینده بیشتر شود.