دستیار صوتی گوگل به ویژگی مدیریت تقویم G Suit مجهز شده است

گوگل اخیرا با افزودن یک ویژگی جذاب به دستیار صوتی خود، قابلیت‌های جدیدی برای کاربران خود به ارمغان آورده است.