پتاسیم

مواد شکل های مختلفی به خود می گیرند، اما همه ما با سه شکل اصلی ماده یعنی جامد، مایع و گاز آشنا هستیم. دانشمندان اخیرا کشف کرده اند که فلز پتاسیم در شرایط خاص می تواند بطور همزمان خواص جامد و مایع داشته باشد. دانشمندان کشف کردند اگر پتاسیم را تحت فشار و حرارت شدید ...

نوشته پتاسیم ؛ ماده ای که خواص جامد و مایع را همزمان دارد اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.